Paulina Jett

Sobre el autor Paulina Jett

Visceral, Pseudo enciclopedia del rock y Editora de "Rock al fin del Mundo" en EMPIRE MAGAZINE!